NAJČEŠĆA PITANJA

U malo verovatnom slučaju da ne možete da pokrenete ECHO trimer, slijedite ovih pet jednostavnih koraka:

  • Pomjerite prekidač u početni položaj
  • Pomjerite ručku ponovo u položaj za rad
  • Obezbjedite adekvatno gorivo (dopunite ako je potrebno)
  • Očistite cijediljku za gorivo
  • Očistite filter za vazduh