REZERVNI DIJELOVI

Originalni rezervni dijelovi su razvijani uporedo sa Echo uređajima, što znači da ispunjavaju iste kriterijume i da su testirani na isti način kao i dijelovi koji se koriste u proizvodnji. Na ovaj način su obezbjeđene tolerancija i granične performanse karakteristika koje bi trebalo da budu zadovoljene, a kompatibilnost uređaja i rezervnog dijela je osigurana.

Rezervni dijelovi su dostupni i po prestanku proizvodnje nekog uređaja, tako da nesmetano možete da koristite uređaj naredni niz godina.

Uz efikasnu, globalnu mrežu sa jakim logističkim sistemom obezbjeđena je brza i sigurna isporuka i to širom regiona u roku od 24 časa od prijema narudžbine. Servisni dijelovi mogu biti deo Servisnog Ugovora ili mogu biti poručeni direktno od naše servisne službe.

Prodaja rezervnih dijelova

Maloprodaja i veleprodaja rezervnih dijelova Sarajevo

Rajlovačka cesta bb

Maloprodaja i veleprodaja rezervnih dijelova Bijeljina

Pavlovića put bb

Maloprodaja i veleprodaja rezervnih dijelova Banja Luka

Klašnice bb