Politika privatnosti

Politika privatnosti

Mi smo posvećeni i poštujemo pravo na privatnost naših kupaca. Ova politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste Vaši lični podaci kada posjetite naš sajt.

Naš primarni zadatak je da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok boravite na našem sajtu. Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavjestimo o tome koje informacije Agromarket doo prikuplja prilikom Vaše posjete našem sajtu i kako se iste koriste.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posjete našem sajtu na web adresi www.echo-bih.ba mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu sledeće podatke prikupljati: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posjetili, web stranice koje posjećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti pre nego počnete da koristite naš sajt, jer će se odredbe ove politike privatnosti primjenjivati na Vas korišćenjem našeg sajta. Preporučujemo da odštampate i zadržite kopiju ove politike privatnosti za buduću upotrebu.

Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

Vaše korišćenje našeg sajta, uključujući bilo kakav Vaš upit, je regulisano kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu. Molimo Vas da odvojite vreme za pažljivo čitanje istih, jer sadrži bitne uslove i odredbe koji se odnose na Vas.

Tko smo mi?

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kompanijaAgromarket doo.

Koje informacije prikupljamo?

Kada posjetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti:
informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimne
informacije koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo.

Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada ste se registrovali na sajtu ili kada ste nam poslali upit.

Prvi put kada se registrujete na sajtu (čak i ako se niste registrovali pre toga), mi ćemo znati ko ste Vi i bićemo u mogućnosti da povežemo informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima (preko Interneta, telefona, kompjutera, tablete i sl.) sa Vama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem formulara ili slanjem e-mailova, kao i prilikom slanja drugih upita ili zahtjeva.Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod kompanijeAgromarket doo.

U tom smislu, registracijom na naš portal Vi, kao kupac-korisnik, dajete saglasnost daAgromarket doo prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše (korisnikove) lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o Vašim (korisničkim) upitima.

Pomenuta saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu upoznavanjaAgromarket doo sa Vašim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i za naše druge potrebe u vezi sa poslovanjem.

Vi kao posjetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u cijelosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u cijelosti će prestati obrada vaših podataka kao i registracija kod nas.

Vi kao posjetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i djelimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka.

Kao što smo naveli, posjetilac ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na našu kontakt e-mail adresu info@agromarket.rs

Šta radimo sa informacijama koje prikupljamo?

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam pružimo odličan proizvod i usluge, kao i da Vas obavjestimo o kvalitetu naših proizvoda i usluga, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavješteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa kompanijom Agromarket doo.

Takve informacije takođe koristimo:
– za odgovoranje na Vaša pitanja;
– za razvijanje i poboljšanje naših proizvoda i usluga;
– za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom i za naše
unutrašnje poslove;
– za poboljšanje našeg sajta, kao i da obezbjedimo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na
najefikasniji način primenljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
– da Vas obavjestimo o promjenama na našem sajtu ili o promjenama naših usluga;
– za mijerenje i procjenjivanje efikasnosti oglašavanja naših proizvoda;
– da Vam pružimo informacije o proizvodima ili uslugama za koje mislimo da mogu da Vas interesuju.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj registraciji. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posjedujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sa kim dijelimo ove informacije?

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama, odnosno mi možemo podijeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas (kao što je npr. agencija koja se bavi direktnim marketingom), koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi zahtevali. Kompanije koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu da koriste Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtjev nadležnog državnog organa.

Mi, takođe, zahtjevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Gdje čuvamo vaše lične podatke?

Podaci koje prikupljamo od Vas se mogu preneti ili čuvati od strane izabranih trećih lica. Unošenjem Vaših ličnih podatka, saglasni ste za takvo prenošenje, čuvanje i obradu podataka. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

KompanijaAgromarket doo, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mjere bezbjednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamjerne ili namjerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promjena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se spriječila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mjere bezbjednosti podataka stalno se provjeravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbjedan. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbjednost odnosno bezbjedno prenošenje bilo kog podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prenos podataka je na Vaš sopstveni rizik.

Fišing (krađa podataka)

Fišing je pojam koji označava pokušaj da neko ukrade lične podatke korisnika ili podatke o njegovom računu. „Fišeri“ koriste lažne elektronske poruke koje vode korisnika do falsifikovanih sajtova gde korisnik, na osnovu takve prevare, unosi svoje lične podatke, kao što su brojevi kreditnih kartica, korisnička imena ili lozinke, a izgledom sajta stvaraju zabludu da je korisnik na željenom sajtu.

Ukoliko primjite takve poruke ili neko traži Vašu lozinku tvrdeći da radi za nas, molimo Vas da prijavite takvu situaciju preko naše kontakt forme na sajtu ili direknto na adresu naše kompanije info@agromarket.rs

Kako da izvršite uvid ili dobijete kopiju podataka koje smo prikupili?

Vi, kao korisnik, imate pravo da zahtjevate od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavijesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtjev za obavještavanje i uvid riješi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Takođe, imate pravo da provjerite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastarjeli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmjene pošaljete na našu kontakt e-mail adresu ili osobi zaduženoj za obradu podataka na e-mail adresu:info@agromarket.rs

Povezivanje sa drugim sajtovima

Može se desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Nakon što ste napustili naš sajt, saglasni ste da mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu,privatnost, poverljivost i sl. za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.

Promjene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promjene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da s vremena na vrijeme, isto provjerite.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmjene, takođe i u slučaju promjena pozitivnih propisa.

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa prijedlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vrijeme.

Kako da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu:

Agromarket BIH, DC Bijeljina, Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina ili info@agromarket.rs.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Slika
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Info
 • Content
 • Weight
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Uporedi